Handicapudvalgets opgaver:

 • Udvalget har til opgave at fastsætte og regulere medlemmernes handicap i overensstemmelse med EGA Handicap Systemet.
 • Medlemmernes aktuelle handicap registreres og vedligeholdes i Golfbox.
 • Udvalget skal deltage i arbejdet med at bibringe klubbens medlemmer forståelse af handicapsystemet.
 • Udvalget skal i øvrigt udføre de opgaver, som EGA Handicap Systemet og DGU pålægger handicapudvalget.
 • Udvalget regulerer løbende medlemmernes handicap på baggrund af korrekt udfyldte og indleverede scorekort.

(Mange medlemmer regulerer selv deres handicap via Golfbox).

 

Handicapudvalgets opgaver i samarbejde med klubsekretæren:

 • De regulerede handicaps fremgår af GolfBox
 • Der samarbejdes med træner samt med Begynder- og kaninudvalg om orientering af medlemmerne om gældende handicapregler.
 • I samarbejde med Regeludvalget afholdes arrangementer for klubbens medlemmer.
NYESTE handicapregler 2021 – Læs mere her

Nyt handicapsystem 2021

Fra den 1. januar skiftes over til et nyt handicapsystem. WHS  (World Handicap System). Kort beskrevet tager man de sidste 20 scores i ens historik. Heraf tager man de bedste 8 scores, og laver et gennemsnit og derved fremkommer ens nye handicap .

Det er vigtigt, at man afleverer ens score hvergang man har spillet, så man får det handicap, som svarer til ens spillestyrke.

Vil man læse mere om det nye system kan man gå ind på DGU´s hjemmeside under “Handicap og regler” – klik her.

Herfra til undervisningsmaterialer. Her kan man læse meget mere om det nye handicapsystem. Klik her.

 

Regler for generhvervelse af handicap:

Hvis en spillers handicap er suspenderet eller mistet, efter §11, generhverver spilleren sit handicap efter følgende principper.

 • Generhvervelse indenfor 12 måneder – handicappet sættes til det samme som før.
 • Generhvervelse efter en periode ud over 12 måneder – reglerne i §9 følges.

Handicapkomitéen skal tage skyldig hensyn til spillerens alder, handicap og periodens længde, således at spilleren tildeles et handicap, som handicapkomitéen mener er i overensstemmelse med spillerens aktuelle, reelle spillestyrke. Regler og krav for generhvervelse af handicap:

 • Der skal spilles tre runder a 18 huller, du tildeles handicap 36.
 • Scorekortet skal være ført og underskrevet af markør og underskrevet af spiller.
 • Scorekortet skal være udfyldt med stableford point og sammentælles i brutto slag.
 • Scorekortet skal være udfyldt korrekt med dato, navn og medlemsnummer, så det er læseligt.
 • De tre runder a 18 huller SKAL være spillet på Haderslev Golfklubs bane, ellers er scorekortet ugyldigt og vil ikke være en tællende score.
 • Indenfor en periode på en måned skal de tre scorekort være indleveret til handicapudvalget.
 • Handicapudvalget opfordrer den enkelte spiller til at melde sig til klubbens regelkurser før generhvervelse af handicap. Dette er ikke et krav men en høflig opfordring.

Svend Erik Fabrin

Svend Erik Fabrin
Formand
fabrinsvenderik@gmail.com

Willy Paulsen