På nedenstående oversigt kan du følge med i, hvad der kræves, og hvor langt du er kommet i dit forløb, for at blive frigivet til spil på den store 18 huls bane.

Programmet er tilrettelagt således, at du har mulighed for at blive frigivet indenfor 3 måneder.

I forbindelse med dit prøvemedlemskab vil du få udleveret et ” golfkort”. Det er meget vigtigt, at du får udfyldt kortet efter de enkelte aktiviteter, og at du bærer det på dig, når du færdes i Haderslev Golfklub.

Handicap for alle prøvemedlemmer ved opstart 54

Det må jeg: Benytte Driving range, putting green og BDO banen. Deltage i Kaninturnering på BDO banen.

Bagmærke: Grønt

Krav for at komme videre: Deltaget i 8 gruppelektioner. Deltaget i mindst 4 kaninturneringer på BDO banen. Deltaget i regelundervisning både teoretisk og praktisk. Bestået teoretisk regelprøve.

Golfkortet afleveres til Kaninudvalget/Sekretrariatet.

Selvom du ikke er frigivet til stor bane efter prøveperioden, kan du melde dig ind i klubben og blive frigivet senere.

Handicap 53,9

Ovenstående samt deltage i kaninturnering på stor bane. Gå på stor bane sammen med et medlem af Haderslev Golfklub. Man kan ikke handicapreguleres.

Bagmærke: Grønt

Krav for at komme videre: Deltaget i mindst 3 kaninturneringer på den store bane og opnået 2×12 point. Golfkortet afleveres på sekretariatet, kaninudvalget eller mentor for registrering.

Hvad så efter endt prøvemedlemskab?

Du vil blive inviteret til infomøde 2 og du vil blive spurgt, om du ønsker medlemskab af Haderslev Golfklub. Kan du ikke deltage i mødet er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

Selvom du ikke er frigivet til stor bane kan du melde dig ind i klubben og blive frigivet senere.

Sekretariatet fremsender faktura på restbeløbet for resten af året. Herudover bestilles dit DGU kort. Når træneren har frigivet dig og underskrevet dit golfkort – skal du straks aflevere dette i sekretariatet.

Handicap 53

Nu er du medlem af Haderslev Golfklub – og kan handicapreguleres.

Færdes på alle træningsområder samt spille på begge baner. Du kan bestille tider til spil på stor bane i Golfbox.

Frigivet til at spille på andre baner – tillykke!

Du er nu frigivet til spil på Haderslev Golfklubs baneanlæg, samt alle landets baner. Vær opmærksom på at andre klubber kan have regler for max handicap.

Som fuldtidsmedlem er du stadig velkommen til at spille med i Kaninturnering i to år efter prøvemeledmsskab derefter indtil handicap 36.

image

DGU Regelprøven

Velkommen til Dansk Golf Unions online regelprøve. Spørgsmål og svar er fra Golfreglerne 2023.

Du skal i denne prøve besvare i alt 30 spørgsmål, som handler om de situationer, du kan komme i på en golfbane. Når du har svaret på alle spørgsmålene, vil du få besked om, hvilke spørgsmål du har besvaret forkert. Dernæst vil du blive bedt om at svare på de spørgsmål igen.

Når du har svaret rigtigt på alle spørgsmål, kan du sende en besked til din golfklub, som nu kan se, at du har bestået regelprøven. Det kan dog være at din klub kræver, at du består klubbens egen prøve.

Hvis du ikke er medlem af en klub, kan du sagtens tage prøven for sjov.

Du kan søge hjælp i ”Golfreglerne Online” og andre Regelbøger.

Rigtig god fornøjelse med regelprøven.

Klik her…