Spil 5 baner for kr. 900,- i 2020

Kolding Golf Club og Steensballegård Golfklub har meddelt at de udtræder af Greenfee Club No 1 fra 1. januar.

De resterende fire klubber er i gang med at finde afløsere til samarbejdet i sæsonen 2021.

Greenfee Club No. 1.

 
Fritspilsordningen, Greenfee Club No.1, mellem seks golfklubber er et rigtigt attraktivt tilbud for vore medlemmer.
Klubberne i fitspilsordningen i 2020 er:
Haderslev Golfklub,
Kolding Golf Club,
Gyttegård Golfklub,
Breinholtgård Golfklub,
Vejle Golf Club og
Stensballegård Golfklub.
 
Formålet er at give klubbernes fuldtidsmedlemmer spændende muligheder, attraktive baner at spille på, variation i oplevelsen af golf, og på det praktiske plan at sikre et frugtbart samarbejde med de andre klubber, som både kan omfatte erfaringsudveksling, ideudvikling og driftsmæssige forhold.

Gældende betingelser for brug af kortet i 2020:

  • Kortet kan kun benyttes ved bestilte og bekræftede tider (og dermed ikke boldrendetider)
  • Kortet skal bæres synligt på bag´en
  • Kortet er personligt
  • Bookede tider skal altid bekræftes senest 15 min. før start
  • Kortet kan benyttes alle hverdage hele dagen samt i weekends og helligdage FØR kl. 09.00 og EFTER kl. 12.00 (begge tider inklusiv). Spilles der i dette tidsrum opkræves greenfee-betaling.
  • Kortet kan IKKE benyttes i forbindelse med deltagelse i åbne klubturneringer, klub-i-klub-turneringer, venskabsturneringer samt arrangementer, såsom Company Days – her betales greenfee efter de gældende regler i den pågældende klub
  • Junior-frit-spils-ordningen er gældende, dvs. at en seniorspiller kan tage 3 juniorer gratis med på runden. Alle skal dog spille i bold sammen.
  • Kortet kan ikke kombineres med andre rabataftaler
  • Kortet må KUN bruges 10 gange pr. bane.