Spil 7 baner for kr. 950,- i 2023

 

Greenfee Club No. 1.

Fritspilsordningen, Greenfee Club No.1, mellem syv golfklubber er et rigtigt attraktivt tilbud for vore medlemmer.
Klubberne i fitspilsordningen i 2023 er:
Haderslev Golfklub
Kolding Golf Club
Gyttegård Golfklub
Breinholtgård Golfklub
Vejle Golf Club
Horsens Golfklub
Sønderjyllands Golfklub
Formålet er at give klubbernes fuldtidsmedlemmer spændende muligheder, attraktive baner at spille på, variation i oplevelsen af golf, og på det praktiske plan at sikre et frugtbart samarbejde med de andre klubber, som både kan omfatte erfaringsudveksling, ideudvikling og driftsmæssige forhold.

Gældende betingelser for brug af kortet i 2023:

  • Kortet kan kun benyttes ved bestilte og bekræftede tider (og dermed ikke boldrendetider)
  • Kortet skal bæres synligt på bag´en
  • Kortet er personligt
  • Bookede tider skal altid bekræftes senest 15 min. før start
  • Kortet kan benyttes alle hverdage hele dagen. I weekends og helligdage FØR kl. 09.00 og EFTER kl. 12.00. Bestilles der tid i dette tidsrum opkræves greenfee-betaling.
  • Kortet kan IKKE benyttes i forbindelse med deltagelse i åbne klubturneringer, klub-i-klub-turneringer, venskabsturneringer samt arrangementer, såsom Company Days – her betales greenfee efter de gældende regler i den pågældende klub
  • Junior-frit-spils-ordningen er gældende, dvs. at en seniorspiller kan tage 3 juniorer gratis med på runden. Alle skal dog spille i bold sammen.
  • Kortet kan ikke kombineres med andre rabataftaler
  • Kortet må KUN bruges 10 gange pr. bane.