REGEL- & HANDICAPUDVALG

FORMÅL:

  • At højne klubbens medlemmers kendskab til golfreglerne, at formidle vigtigheden af og forpligtigelsen til overholdelsen af disse.
  • At være ansvarlig for regelundervisning for klubbens medlemmer.
  • At være klubbens kompetence i regelspørgsmål.

 

ANSVARSOMRÅDE:

  • Tilrettelægge regelundervisning for klubbens medlemmer.
  • Være til rådighed for alle udvalg i regelspørgsmål.
  • Være til stede som regeldommer ved klubmesterskaber.
  • Behandle klagesager og konflikter i relation til golfregler.
  • Fastsættelse af klubbens Lokalregler
  • Holde sig ajour med golfreglerne.

 

MEDLEMMER:
Formanden udpeges af bestyrelsen. Øvrige medlemmer udpeges af formanden.
Udvalgets medlemmer skal have deltaget i, eller være villig til at deltage i DGU’s regelkursus.
Det forventes at medlemmer som klubben tilbyder DGU regelkursus, som minimum deltager i
udvalgsarbejde for en periode af 3-5 år.

Anette Riis Svendsen
Formand
Underviser i regler.
Mail: anrisvend@gmail.com

Nikolai Madsen
Medlem af udvalget
Underviser i regler
nicolai@nmmedia.dk

Michael Merrild
Medlem af udvalget
Underviser i regler
mm@michaelmerrild.com