REGELUDVALG

FORMÅL:

 • At højne klubbens medlemmers kendskab til golfreglerne, og formidle vigtigheden af og forpligtigelsen til overholdelsen af disse.
 • At være ansvarlig for regelundervisning for klubbens medlemmer.
 • At være klubbens kompetence i regelspørgsmål.
 • At tilbyde undervisning og prøver i golfreglerne.

ANSVARSOMRÅDE:

 • Tilrettelægge regelundervisning for klubbens medlemmer.
 • Udarbejde regelprøver og afholde regelprøver.
 • Levere regelstof til klubblad.
 • Være til rådighed for alle udvalg i regelspørgsmål.
 • Kan være til stede som regeldommer under klubmesterskaber.
 • Behandler klagesager og konflikter i relation til golfregler.
 • Referere fra udvalgets møder.
 • Holde sig ajour med golfreglerne.
 • Evaluere udvalgets arbejde og vurdere om formålene er opfyldt.

MEDLEMMER:

Formanden udpeges af bestyrelsen. Øvrige medlemmer udpeges af formanden .
Udvalgets medlemmer bør have deltaget i DGU’s regelkursus eller tilsvarende.
Engelskkundskaber påkrævet.
Det forventes at medlemmer som klubben tilbyder DGU regelkursus, deltager i udvalgsarbejde for en periode af 3-5 år.

 HC Hage 2

Hans Chr. Hauge

Formand

Underviser i regler

karen.hchauge@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Nikolai Madsen

Medlem af udvalget

Underviser i regler

nicolai@nmmedia.dk

 

Finn Jensen

Medlem af udvalget

Underviser i regler

Finn.benthe@outlook.dk