Bestyrelsen


Formand
Lauritz Matthiesen
laum@outlook.dk
24 26 13 14

Næstformand
Carl-Erik Knudsen
ce.knudsen@mail.com
24 64 02 71

 

Turneringsledere
Lauritz Matthiesen
laum@outlook.dk
24 26 13 14

Ellen Hänel
haenel@webspeed.dk

22 64 04 58

Kasserer
Betty Hertel
bhertel1952@gmail.com
61 26 31 17

 

Sekretær
Ellen Hänel
haenel@webspeed.dk
22 64 04 58

Sponsor/gaver koordinator
Troels Pedersen
troelspedersen70@gmail.com
61 69 68 15

MEDLEMSINFORMATION

Medlemmer:

Damer fyldt 55 år – Herrer fyldt 60 år. Dog kan ægtefæller/samlevende under aldersgrænsen blive medlem.

Optagelse:

Nye medlemmer optages meget gerne. Kontakt kasserer Betty Hertel, mail: bhertel1952@gmail.com – tlf: 61 26 31 17 eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Kontingent:

Kr. 525,00 pr. medlem, incl. hole-in-one-forsikring i Seniorklubbens regi. Kontingentet betales senest 10. marts 2024. Betales til Danske Bank reg. nr. 9570 konto nr. 13370567.

Evt. udmeldelse af Seniorklubben – senest 1. februar.

Turneringer:

Gennemføres onsdage i ulige uger med start 10. april 2024. Der spilles 18 huller og, såfremt der er tilmeldinger til det, også 9 huller på BDO-banen. En gang om måneden er der fællesspisning, som betales af Seniorklubben. For evt. øvrige turneringer henviser vi til golfbox.

Tilmelding til turneringer sker via golfbox senest fredag kl. 12.00 før onsdags-turneringen. For evt. øvrige turneringer, se seneste tilmelding i golfbox.

Mødetidspunkt er normalt kl. 08.00, velkomst kl. 08.10 og turneringsstart (gunstart) kl. 08.30.

Turneringsrækker:

Deltagerne i den enkelte turnering – på 18 huls banen – inddeles både f.s.v. damer og herrer i 2 rækker (A og B) som fordeles ved årets start og vil fremgå af golfbox. Damerne slår ud fra teested 45. Herrerne fra teested 48.

På BDO-banen spilles i èn række for både damer og herrer.

Klubmesterskab:

Der spilles om klubmesterskabet i 2 rækker – A og B – både for damer og herrer.

Alle turneringer (dog ikke venskabsmatcher og holdturneringer) er tællende runder. Resultaterne fra alle tællende runder overføres i Golfbox til ”Orders of Merit”.

Golfbox finder de 5 bedste scorer i hver række og disse er afgørende for, hvem der bliver klubmester.

Har en spiller pga. ændrede handicaps spillet i to forskellige rækker, er det den række, spilleren har spillet flest runder i, som er gældende til klubmester-titlen. En spiller, der har spillet lige mange turneringer i 2 rækker, placeres i den række spilleren slutter i. Der overføres ikke point fra en række til en anden.

Præmier:

Der vil altid være præmier tilpasset antallet af deltagerne i de enkelte turneringer.

Diverse links:

Seniorklubbens vedtægter: se her
Bestyrelsens beretning 2023: se her
Generalforsamlingsreferat 2023: se her
Seniorklubbens seneste bestyrelsesreferater:  11.10.23 10.01.24  09.02.24 04.04.24

Turneringsplan 2024:

TURNERINGSPLAN 2024 (ændringer kan forekomme)
Dato:Format/aktivitet:Sponsor:Spisning:
10. aprilHoldturneringSpiser
24. aprilStableford
8. maj StablefordSlagter LampeSpiser
22. majVenskabsmatch mod Vejen i Haderslev
Spisning mod betaling
28. maj - 30. majTur til Gut Apeldör
05. juniStablefordJyske BankSpiser
10. juniVenskabsmatch mod Tønder i Tønder
19. juniStablefordDanske Bank
03. juliStableford
17. juliHoldturneringKjær BilerSpiser
31. juliStableford
Føtex
14. augustStablefordMark Gates
Uge 34DK-tur
28. augustStablefordEng-Heim-CareSpiser
11. septemberVenskabsmatch mod Tønder i HaderslevSpiser mod betaling
25. septemberHoldturneringFjord-Frandsen bilerSpiser

Alle stableford turneringer minus venskabsmatcher er tællende til klubmesterskabet.

Hvor ikke andet er anført: Scorekort udleveres ved skranken i foyeren inden kl. 08.00, Velkomst kl. 08.10, Gunstart kl. 08.30

Sponsorer 2024:

IMG_5978.CR2
IMG_5975.CR2
IMG_5980.CR2
IMG_5963.CR2