Spilleformer

Single:
En turnering mellem to spillere, normalt i hulspil. I slagspil bruger man også undertiden udtrykket single om to spillere, der spiller sammen (tobold)

Threesome:
En turnering hvor en spiller spiller mod to andre, der skiftes til at slå til en bold (som i foursome).

Foursome:
En turnering, i hvilken 2 spillere danner par og spiller mod et andet par. Hvert par spiller kun én bold, idet parterne skiftes til at slå til bolden og også skiftes til at slå fra teestederne.

Greensome:
Greensome er en variation af foursome, idet begge spillere i parret slår ud fra teestedet og vælger den bedste bold, som spilles videre af den spiller, hvis bold ikke er valgt. Herefter skiftes spillerne til at slå som i foursome.

Threeball:
En turnering, hvor 3 spillere spiller mod hinanden med hver sin bold. Hver spiller deltager i 2 forskellige turneringer.

Udtrykket “tre-bold” bruges som betegnelse for 3 spillere, som spiller med hinanden i en slagspilturnering.

Fourball:
En turnering, hvor 2 spillere spiller mod 2 andre spillere, således at det er de 2 siders bedste bold, der tæller på hullet.

Udtrykket “fire-bold” bruges som betegnelse for 4 spillere, som spiller med hinanden i en slagspilturnering.

Turneringsformer

Slagspil:
I slagspil spiller deltagerne et fastsat antal huller, som regel en eller flere 18 hullers runder, og den spiller, (eller det par), der har anvendt det mindste antal slag for samtlige huller, er vinder. I slagspil skal man spille bolden i hul.

Hulspil:
I hulspil spiller 2 modstandere mod hinanden om hvert enkelt hul af et fastsat antal, som regel 18 eller 36 huller. Den spiller, der har anvendt det mindste antal slag på et hul, vinder dette. Den spiller, der har vundet flest huller, er vinder, Turneringen slutter, når den ene part har flere hullers forspring, end der er huller tilbage at spille. I hulspil kan man opgive et hul og man kan give modstanderen et slag, som man ikke tror, at han kan kikse, f.eks. et kort put. En spiller skal opgive et hul, når hullet er tabt og bolden bør samles op.

Stableford:
Stableford spilles efter slagspilregler, men hvor spilleren opnår 2 point når spillerens nettoscore er lig par. Er nettoscoren 1 over par gives 1 point og er nettoscoren mere end 1 slag over par gives der 0 point, Er nettoscoren 1 under par gives der 3 point, nettoscore 2 under par gives der 4 point o.s.v. En bold som ikke kan give point, bør samles op.

Flagspil:
Hver deltager får udleveret et flag, som skal placeres der, hvor hans bold ligger, når han har brugt så mange slag, som banens CR + hans handicap udgør. Har spilleren ikke anvendt alle sine slag efter 18 huller, fortsætter han på en ny runde, indtil slagene er brugt. Vinder er den spiller, som når længst.

Bogey- og par turneringer:
Der konkurreres mod hullets par. Opnåes et nettoscore lig med hullets par, får man et 0. Opnåes et score bedre end par, får man et +. Opnåes et score dårligere end par, får man et -. Summen af + og – giver resultatet. En bold som ikke kan give “par”, bør samles op.

Eclectic:
Turneringen spilles over 2 eller flere runder som slagspil, stableford eller parturnering. Det bedste resultat på hvert hul, som spilleren har opnået i nogen af runderne, noteres og udgør tilsammen spillerens 18-hullers resultat.

Handicap tildeles med 3/4 for hver runde.

Threeball om point (Amerikaner):
Hulspilturnering mellem 3 spillere, som deler 6 point pr. hul. Bedste nettoscore får 4 point, næstbedste 2 og dårligste 0. Er en spiller bedst og de 2 andre lige gives 4,l,l. Er 2 spillere bedst og lige gives 3,3. Er alle lige gives 2,2,2.

Scramble:
Holdturnering for 2, 3 eller 4 spillere. Holdene bør sammensættes således, at handicap er unødvendigt. På hvert hul driver alle, hvorefter man vælger det bedste drive, hvorfra alle så slår deres andetslag. Af disse vælges igen det bedste, hvorfra alle så slår deres tredjeslag o.s.v…

Snoreturnering:
Hver spiller forsynes med en snor, der i meter svarer til spillerens halve handicap. Under turneringen må spilleren flytte sin bold – inden for banens grænser – uden at tælle et slag, hvis et tilsvarende stykke af snoren afklippes. Når snoren er brugt, har spilleren anvendt sit handicap. Ubrugt snor godskrives ikke. Der spilles efter slagspilregler. I en variant forsynes hver spiller med f.eks. 1/2 meter, og spilleren kan flytte sin bold i snorens længde, et antal gange svarende til sit handicap.