VINTERGOLF 2023 – 2024

Vintergolf i Haderslev er for alle golfspillere. Formålet er at holde ”svinget” ved lige og at nyde samværet med andre glade golfspillere.

Vintersæsonen er normalt fra primo/medio november til slut marts, og der spilles normalt onsdage og søndage med oprindeligt planlagt start søndag den 12. november 2023. Onsdage spilles der på BDO-banen og søndage på 18 huls banen. Helligdag, streng frost og megen sne kan betyde aflysninger. Vi lytter i den forbindelse altid til chefgreenkeeperen.

NB NB: Sæsonen 2023 – 2024: På grund af den meget våde bane – herunder lukningen af 18 huls-banen – er opstarten ændret til 03.01.2024 og der spilles i hele perioden til og med 31.03.2024 alene på BDO-banen.

Mødetid mellem kl. 08.30 til kl. 08.45. Start kl. 09.00. Vintergolf følger Haderslev Golf Klubs regler, dog med specielle vintergolf-regler – se nedenfor.

”Kontingentet” var for hele perioden (primo/medio november til slut marts) fastsat til kr. 300 som indbetales via MobilePay nr. 938467 (Vintergolf-HGK) umiddelbart efter 1. turnering, der var d. 12. november 2023 eller i forbindelse med efterfølgende tilmeldinger til vintergolf og dækker turneringsfee for alle turneringer i sæsonen. Stregede huller ”straffes” med en bøde på kr. 2 pr. hul, der afregnes i forbindelse med afslutningsturneringen i april måned 2023.
Kontingentet vil blive drøftet nærmere efter første turnering den 03.01.2024.
Præmier tildeles i forhold til antal deltagere. Turneringslederen bestemmer præmierne.

Overskud benyttes til en golftur til en fremmed bane – normalt den sidste lørdag i april. Turneringsleder vælger banen – modtager gerne forslag

HCP-regler er specielle for vinterens spil.  Der reguleres kun nedad. Vinderne mister 1 tildelt slag til næste turnering. Scores bedre end HCP mister også 1 tildelt slag pr. point bedre end HCP til næste turnering. Pr. 1. april 2024 fortsætter du med dit normale HCP.

Særregel er nødvendig om vinteren for at fremme hastigheden af spillet. Hvis en bold ikke kan findes efter 1 minut eller anses for tabt i strafområde – så gør du sådan: ”Du dropper en ny bold der, hvor markøren mener at bolden er tabt! – uden straf.” Der er normale regler for ”Out of Bounds”.

Særregler kan turneringsleder også oplyse i forbindelse med den enkelte turnering start.  Det kan fx. være, at bolden er i hul, når den er inden for en puttelængde fra hullet – plus selvfølgelig et slag.  (fx. ved sne.)

Husk altid at Tee-up eller brug måtte.

Turneringsform er normalt stableford, men turneringsleder kan bestemme eller opfordres til andre spilformer.

Tilmelding til vintergolf sker ved mail til mojn.vintergolf@gmail.com  (med oplysning om DGUnr. 31- …..) Turneringstilmelding foregår som sædvanlig via golfbox.
Haderslev Golfklub – Vintergolf

Morten Olesen                                                            Lauritz Matthiesen
31-53                                                                            31-601
30 26 64 54                                                                  24 26 13 14