Fuglsang Klubben

Kendetegn

Fuglsang Klubben har til formål at skabe social og sportslig interesse for golf, samt udbrede kendskabet til bryggeriet Fuglsang, som er Fuglsang Klubbens hovedsponser.

I Fuglsang Klubben lægger vi stor vægt på det sociale fællesskab, og har glæden ved golfspillet som omdrejningspunkt.

Spilletidspunkt.

Fuglsang Klubben spiller hver anden onsdag i lige uger. Vi mødes kl. 14 og turneringen begynder 14:30.

 I sæsonens løb vil der blive arrangeret en heldagstur og en todagestur.

Medlemskab

Mandlige medlemmer af Haderslev Golfklub med max hcp. 36 kan optages som medlemmer.

 

Medlemmer af Fuglsang Klubben skal være indforstået med at deltage aktivt i både golfturneringen og i det sociale samvær. Vi spiser derfor sammen, primært i Golfrestauranten, efter alle matcher, og det forventes, at medlemmerne kun har afbud til deres deltagelse i Fuglsang Klubbens matcher få gange, jfr. Fuglsang Klubbens vedtægter.

 

For sæsonen 2020 gælder at kontingentet er 800kr.

Indskud for nye medlemmer er 800kr.

Spilformer

I Fuglsang Klubben spiller vi primært stableford, men der vil også indgå slagspil, holdspil, Texas Scramble og andre spilformer.

Sæson 2020

Den verdensomspændende coronavirus har medført, at vi kommer lidt senere i gang en vi plejer, men tommelfingerreglen er, som ovenfor nævnt, at vi spiller onsdag i lige uger. Vores heldagstur er sat til den 10. juni, og turen går i år til Sønderjyllands Golfklub. Vores todagstur vil ligge 19.-20. august.

Links

Fuglsang Klubbens vedtægter kan ses her.

Turneringsprogram 2020 kan ses her.

Bestyrelsen:

 

Knud Fink Ebbesen (2)

Formand

Knud Fink Ebbesen
42700717
knud.fink.ebbesen@gmail.com

Kasserer og sekretær

Andreas Steinicke
20402135
as@a-steinicke.dk

Turneringsleder / Sponsoranvarlig

Arne Andersen
20953525
andersen_arne@msn.com