Fuglsang Klubben

Kendetegn:
Fuglsang Klubben har til formål at skabe social og sportslig interesse for golf, samt udbrede kendskabet til bryggeriet Fuglsang, som er Fuglsang Klubbens hovedsponser.

I Fuglsang Klubben lægger vi stor vægt på det sociale fællesskab, og har glæden ved golfspillet som omdrejningspunkt.

Spilletidspunkt:
Fuglsang Klubben spiller hver anden onsdag i lige uger. Vi mødes kl. 14 og turneringen begynder 14:30.

 I sæsonens løb vil der blive arrangeret en heldagstur og en todagestur.

Medlemskab:
Mandlige medlemmer af Haderslev Golfklub med max hcp. 36 kan optages som medlemmer.

Medlemmer af Fuglsang Klubben skal være indforstået med at deltage aktivt i både golfturneringen og i det sociale samvær. Vi spiser derfor sammen, primært i Golfrestauranten, efter alle matcher, og det forventes, at medlemmerne kun har afbud til deres deltagelse i Fuglsang Klubbens matcher få gange, jfr. Fuglsang Klubbens vedtægter.

For sæsonen 2024 gælder at kontingentet er 1.100kr.

Indskud for nye medlemmer er 800kr.

Spilformer:
I Fuglsang Klubben spiller vi primært stableford, men der vil også indgå slagspil, holdspil, Texas Scramble og andre spilformer.

Links:
Fuglsang Klubbens vedtægter kan ses her.

Turneringsprogram 2024 kan ses her.

Bestyrelsen

Formand
Knud Fink
knud.fink.ebbesen@gmail.com
42 70 07 17

 

 

Kasserer og sekretær
Andreas Steinicke
20402135
as@a-steinicke.dk

Turneringsledere
Lars Severinsen
lars@severinsennet.dk

Ib Søvsø Pedersen
soevsoe@privat.dk

Bestyrelsen

 

Formand
Knud Fink

 

Kasserer og sekretær
Andreas Steinicke
20402135
as@a-steinicke.dk

Turneringsledere
Lars Severinsen
lars@severinsennet.dk

Ib Søvsø Pedersen
soevsoe@privat.dk