Morgenherrerne

Morgenherrerne spiller hver tirsdag med start kl. 08:00 – 08:40. I vinterhalvåret dog fra kl.09:00 – 09:40.

Tilmelding via www.golfbox.dk senest fredag kl. 18:00

Formand
Jens Kristian Andreasen
jkandreasen@mail.dk