Frivillig arbejdskraft søges

Under mottoet: Kvalitetsløft med samme faste bemanding som i dag – til gavn for os alle

Vores bane har aldrig stået flottere – og det kan vi takke vores kompetente Green-keeper stab
for. At holde en bane i den standard kræver mange ressourcer, og det betyder at andre opgaver,
som ikke direkte påvirker banens spilbarhed, men som er med til at forskønne banen/naturen og
området omkring klubhus og parkeringsarealer, må nedprioriteres. Her er det, at vi aktive
medlemmer kan være med til at gøre en forskel. Det handler altså IKKE om, at vi skal ”erstatte”
personale – men om at VI hjælper med til at give det samlede område et kvalitetsløft.
Vi har heldigvis allerede en flittig stab af frivillige, der yder en uvurderlig hjælp for klubben
gennem udvalgsarbejder, pasning af udenoms arealer ved klubhuset, pasning af krukker og
pasning af bagrum. Tusind tak til Jer!
Vi kan dog godt bruge endnu flere – og der er ikke tale om, at man binder sig til et bestemt antal
timer eller bestemte dage. I melder Jer simpelthen via de gule knapper og opgaverne vil blive fordelt.

Det vil blive gjort af Marga Nissen (bestyrelsesmedlem) og sekretariatet i samarbejde.

Opgaver på banen

Vi har udarbejdet et ”katalog” over de opgaver, som vi finder vigtige, men vi er meget
modtagelige for forslag, som ikke er medtaget her.

Beskæring og gødskning af træer

Dette er forårs- og efterårsopgaver. Et par timers arbejde gør en stor forskel. Værktøj og gødning hentes i greenkeepergården.

Antal personer: 2-3 personer.
Tid pr. gang: 1 time
Pr. år: 2 gange

Nyplantede træer med stativ

Der skal løbende gennem sæsonen renses, luges og klippes omkring de små træer.

Antal personer: 3 – 9 personer.
Tid pr. gang: 1 – 2 timer
Pr. år: 2 – 3 gange

Rhododendron bedet ved hul 10

I efteråret skal der gødes. En nem og overkommelig opgave, der bare skal løses. I løbet af sæsonen skal ukrudtet holdes nede, så de smukke planter kan nydes.

Antal personer: 2 personer.
Tid pr. gang: 1 time
Gange pr. år: 2 gange

Reparation af stier

Stierne skal jævnligt luges – og ind i mellem skal der fordeles stenmel på stierne.

Antal personer: 2 – 4 personer.
Tid pr. gang: 1 – 2 timer pr. gang
Pr. år: 2 gange

Bunkers

De trænger jævnligt til at blive revet – og i den forbindelse skal løse sten fjernes. Få ”din egen” bunker og pas den.

Efter skybrud er der naturligvis et særligt behov for hjælp, og vi håber på, at vi med kort frist kan få samlet rigtigt mange frivillige, så bunkers hurtigt bliver spilbare igen.

Indimellem skal der fjernes ukrudt og kantskæres – en opgave som løses sammen med en greenkeeper. Der udsendes mail i god tid før, så alle kan planlægge efter det.

Antal personer: 2 – 6 personer.
Tid pr. gang: 2 – 4 timer pr. gang
Pr. år: 3 – 4 gange

Greens

Når greens er priklet – er der behov for hjælp til at koste og topdresse. Denne opgave er en typisk eftermiddags/aften opgave. Også når denne opgave skal løses, vil vi sende mail ud i god tid.

Antal personer: dem der har lyst.
Tid pr. gang: 2 – 4 timer pr. gang
Pr. år: 1 – 2 gange

Søerne

Omkring søerne er det nødvendigt ind i mellem med en buskrydder at fjerne græs/ukrudt. Ligeledes en overkommelig opgave. Buskryddere lånes i greenkeepergården.

Antal personer: 2-4 personer.
Tid pr. gang: 2 – 4 timer
Pr. år: 3 – 4 gange

Greens

Når greens er priklet – er der behov for hjælp til at koste og topdresse. Denne opgave er en typisk eftermiddags/aften opgave. Også når denne opgave skal løses, vil vi sende mail ud i god tid.

Antal personer: 2-3 personer.
Tid pr. gang: 2 – 3 timer
Pr. år: 2 – 3 gange

Reparation af teesteder

De bare pletter repareres med topdressing, som skal glattes ud manuelt, så det kun er pletterne, der topdresses. Få ”dit eget” teested at passe.

Antal personer: 1 – 2 personer pr. hul.
Tid pr. gang: 10 min.
Pr. år:  Når man skal spille golf

Vand i boldvaskere/ tømning af skraldespande

Boldvaskerne skal ofte fyldes med vand og skraldespandende tømmes – lån en golfbil og kør ud på banen og løs opgaven. Det kan jo være inden du selv skal ud og spille golf.

Antal personer: 2-4 personer.
Tid pr. gang: 2 timer
Pr. år: 5 gange

Området omkring starterhuset

Her skal der fejes og luges – cigaretskodder fjernes og der skal ryddes op inde i starterhuset.

Antal personer: 3 – 5 personer.
Tid pr. gang: 30 min. pr. gang
Pr. år: 3 gange

Bænke på banen – både stationære og flytbare

I foråret skal de vaskes, slibes og olieres.

Antal personer: 2 personer.
Tid pr. gang: 2 – 3 timer pr. gang
Pr. år: 1 -2  gange

Til alle opgaver på banen – udleveres værktøj og materiale i greenkeepergården.

Opgaver omkring og i klubhuset

Kontakt sekretariatet

Blomster/krukker ved klubhuset

Blomster i krukkerne skal vandes – og ind i mellem udskiftes.

Antal personer: 2 – 3 personer.
Tid pr. gang: 1 time pr. gang
Pr. år: 3 – 5 gange

Terrasse/puttinggreen

Området omkring terrassen og puttinggreen skal luges jævnligt – ukrudt på stenbelægningen brændes. Terrassen fejes.

Antal personer: 2 – 3 personer.
Tid pr. gang: 1 – 2 timer pr. gang
Pr. år: 2 – 4 gange

Bagrumsbygninger

Der skal ryddes op og fejes i bagrumsbygningerne – en hurtig opgave, der kan løses før man selv skal i bagskabet.

Antal personer: 2 – 3 personer.
Tid pr. gang: halv time pr. gang
Pr. år: 3 – 5 gange

Parkeringspladsen

Rivning og opsamling af ”tabte ting”. Tømning af skraldespande. Fejning af grus fra asfalten.

Antal personer: 3 – 5 personer.
Tid pr. gang: 1 – 2 timer pr. gang
Pr. år:  2 – 5 gange

Receptionen

Der er brug for hjælpende hænder til at modtage vores gæstespillere – især når store grupper har meldt deres ankomst. Desuden skal selve receptionsområdet gerne se ryddeligt og nydeligt ud. Vi vil kontakte Jer, der har meldt ind på denne opgave – i god tid før arrangementet.

Antal personer: 3 – 5 personer.
Tid pr. gang: 2 – 3 timer pr. gang
Pr. år: efter behov

Som I alle kan se – er der nok af sjove opgaver at vælge i mellem – vi glæder os til at høre fra Jer!