Frivillig arbejdskraft søges

Under mottoet: Kvalitetsløft med samme faste bemanding som i dag – til gavn for os alle

Vores bane har aldrig stået flottere – og det kan vi takke vores kompetente Green-keeper stab for. At holde en bane i den standard kræver mange ressourcer, og det betyder at andre opgaver, som ikke direkte påvirker banens spilbarhed, men som er med til at forskønne banen/naturen og området omkring klubhus og parkeringsarealer, må nedprioriteres. Her er det, at vi aktive medlemmer kan være med til at gøre en forskel. Det handler altså IKKE om, at vi skal ”erstatte” personale – men om at VI hjælper med til at give det samlede område et kvalitetsløft.

Vi har heldigvis allerede en flittig stab af frivillige, der yder en uvurderlig hjælp for klubben gennem udvalgsarbejder, pasning af udenoms arealer ved klubhuset, pasning af krukker og pasning af bagrum. Tusind tak til Jer!

Vi kan dog godt bruge endnu flere – og der er ikke tale om, at man binder sig til et bestemt antal timer eller bestemte dage. I melder Jer simpelthen via de gule knapper og opgaverne vil blive fordelt.

Dette gøres af Greenkeeper og Golfmanager i samarbejde.

har du spørgsmål til de enkelte opgaver så kontakt os på 74 52 83 01 eller Thomas: tm@haderslevgolfklub.dk eller sekretariatet: mail@haderslevgolfklub.dk

Opgaver på banen

Meld dig til ved at klikke på knapperne.

Beskæring og gødskning af træer

Dette er forårs- og efterårsopgaver. Et par timers arbejde gør en stor forskel. Værktøj og gødning hentes i greenkeepergården.

Antal personer: 2-3 personer / Tid pr. gang: 1 time / Pr. år: 2 gange

Tilmeld dig her

Nyplantede træer med stativ

Der skal løbende gennem sæsonen renses, luges og klippes omkring de små træer.

Antal personer: 3 – 9 personer / Tid pr. gang: 1 – 2 timer / Pr. år: 2 – 3 gange

Tilmeld dig her

Rhododendron bedet ved hul 10

I efteråret skal der gødes. En nem og overkommelig opgave, der bare skal løses. I løbet af sæsonen skal ukrudtet holdes nede, så de smukke planter kan nydes.

Antal personer: 2 personer / Tid pr. gang: 1 time / Gange pr. år: 2 gange

Tilmeld dig her

Reparation af stier

Stierne skal jævnligt luges – og ind i mellem skal der fordeles stenmel på stierne.

Antal personer: 2 – 4 personer / Tid pr. gang: 1 – 2 timer pr. gang / Pr. år: 2 gange

Tilmeld dig her

Bunkers

De trænger jævnligt til at blive revet – og i den forbindelse skal løse sten fjernes. Få ”din egen” bunker og pas den.

Efter skybrud er der naturligvis et særligt behov for hjælp, og vi håber på, at vi med kort frist kan få samlet rigtigt mange frivillige, så bunkers hurtigt bliver spilbare igen.

Indimellem skal der fjernes ukrudt og kantskæres – en opgave som løses sammen med en greenkeeper. Der udsendes mail i god tid før, så alle kan planlægge efter det.

Antal personer: 2 – 6 personer / Tid pr. gang: 2 – 4 timer pr. gang / Pr. år: 3 – 4 gange

Tilmeld dig her

Greens

Når greens er priklet – er der behov for hjælp til at koste og topdresse. Denne opgave er en typisk eftermiddags/aften opgave. Også når denne opgave skal løses, vil vi sende mail ud i god tid.

Antal personer: dem der har lyst / Tid pr. gang: 2 – 4 timer pr. gang / Pr. år: 1 – 2 gange

Tilmeld dig her

Søerne

Omkring søerne er det nødvendigt ind i mellem med en buskrydder at fjerne græs/ukrudt. Ligeledes en overkommelig opgave. Buskryddere lånes i greenkeepergården.

Antal personer: 2-4 personer / Tid pr. gang: 2 – 4 timer / Pr. år: 3 – 4 gange

Tilmeld dig her

Reparation af teesteder

De bare pletter repareres med topdressing, som skal glattes ud manuelt, så det kun er pletterne, der topdresses. Få ”dit eget” teested at passe.

Antal personer: 1 – 2 personer pr. hul / Tid pr. gang: 10 min. / Pr. år:  Når man skal spille golf

Tilmeld dig her

Området omkring starterhuset

Her skal der fejes og luges – cigaretskodder fjernes og der skal ryddes op inde i starterhuset.

Antal personer: 3 – 5 personer / Tid pr. gang: 30 min. pr. gang / Pr. år: 3 gange

Tilmeld dig her

Bænke på banen – både stationære og flytbare

I foråret skal de vaskes, slibes og olieres.

Antal personer: 2 personer / Tid pr. gang: 2 – 3 timer pr. gang / Pr. år: 1 -2  gange

Tilmeld dig her

Opgaver omkring og i klubhuset

Meld dig til ved at klikke på knapperne.

Blomster/krukker ved klubhuset

Blomster i krukkerne skal vandes – og ind i mellem udskiftes.

Antal personer: 2 – 3 personer / Tid pr. gang: 1 time pr. gang / Pr. år: 3 – 5 gange

Tilmeld dig her

Terrasse/puttinggreen

Området omkring terrassen og puttinggreen skal luges jævnligt – ukrudt på stenbelægningen brændes. Terrassen fejes.

Antal personer: 2 – 3 personer / Tid pr. gang: 1 – 2 timer pr. gang / Pr. år: 2 – 4 gange

Tilmeld dig her

Bagrumsbygninger

Der skal ryddes op og fejes i bagrumsbygningerne – en hurtig opgave, der kan løses før man selv skal i bagskabet.

Antal personer: 2 – 3 personer / Tid pr. gang: halv time pr. gang / Pr. år: 3 – 5 gange

Tilmeld dig her

Parkeringspladsen

Rivning og opsamling af ”tabte ting”. Tømning af skraldespande. Fejning af grus fra asfalten.

Antal personer: 3 – 5 personer / Tid pr. gang: 1 – 2 timer pr. gang / Pr. år:  2 – 5 gange

Tilmeld dig her

Receptionen

Der er brug for hjælpende hænder til at modtage vores gæstespillere – især når store grupper har meldt deres ankomst. Desuden skal selve receptionsområdet gerne se ryddeligt og nydeligt ud. Vi vil kontakte Jer, der har meldt ind på denne opgave – i god tid før arrangementet.

Antal personer: 3 – 5 personer / Tid pr. gang: 2 – 3 timer pr. gang / Pr. år: efter behov

Tilmeld dig her

Som I alle kan se – er der nok af sjove opgaver at vælge i mellem – vi glæder os til at høre fra Jer!