LOKALREGLER FOR HADERSLEV GOLFKLUB

 

1) Markeringer

Grøn med hvid top markeringer: Out of bounds
Røde/Gule markeringer: Strafområder
Blå markeringer: Areal under reparation
Grøn top på pælen: Område med spilleforbud

 

Markeringer kan være pæle, plader eller malede afstribninger.

 

2) Intern Out of Bounds på 18 hulsbanen
Out of bounds grænsemarkeringerne mellem hul 7 og 8 på 18 hulsbanen, er kun gældende ved spil af hul 8. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer.

 

3) Intern Out of Bounds på 9 hulsbanen
Out of bounds grænsemarkeringerne mellem hul 3/12 og 4/13, 8/17 og 9/18 på 9 hulsbanen, er kun gældende ved spil af hul 3/12. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer.

 

Straf for at overtræde en lokalregel: Den generelle straf (hulspil: Tab af hul, Slagspil: 2 strafslag)

 

4) Drop bold på fairway ved bold Out of Bounds eller mistet

Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. (“Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.)

 

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med denne lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

 

Godkendt af DGU, oktober 2023.

 

 

 

 

 

Standard lokalregel E-5 uforkortet

Når en spilleres bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger, frem for at spille fra forrige sted.

Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):

To skønnede referencepunkter:

 • Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:
 • Være kommet til at ligge stille på banen, eller
 • Senest krydsede banens ydre grænse på vej out of bounds.

2. Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette.

I denne lokalregel betyder “fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et
teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter: Overalt mellem:

 • En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og
 • En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje).

Men med disse begrænsninger:

Grænser for placering af lempelsesområde:

 • Skal være i det generelle område og
 • Må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet.

 

Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel:

 • Den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere i spil, og må ikke spilles.
 • Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (se Regel 6.3b).

Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:

 • Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller
 • Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3).

En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.

 

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

 

Eksempler på lempelse efter lokalregel 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalregler gældende fra 1. januar 2019. Godkendt af DGU

MIDLERTIDIGE LOKALREGLER:

NB: Der kan forekomme “Midlertidige lokalregler” – hold øje med dem i klubhuset eller ved 1. tee.