APRIL

Alle turneringer aflyst

MAJ

Mandag den 04. maj*

Søndag den 10. maj

Mandag den 18. maj

Søndag den 24. maj*

JUNI

Mandag den 01. juni

Søndag den 07. juni

Mandag den 15. juni

Søndag den 21. juni

Mandag den 29.juni*

JULI

Søndag den 05. juli

Mandag den 13. juli

Søndag den 19. juli

Mandag den 27. juli*

AUGUST

Søndag den 02. august

Mandag den 10. august

Søndag den 16. august

Mandag den 24. august

Mandag den 31. august*

SEPTEMBER

Søndag den 06. september

Mandag den 14. september

Søndag den 20. september

Mandag den 28. september*

OKTOBER

Søndag den 04. oktober (Afslutningsturnering)

* = Fællesspisning

Præmieoverrækkelse sker ved den efterfølgende turneringsdag.

Golfkortet

Golfkortet er din personlige uddannelsesplan og dit bevis på, at du har ret til at benytte Haderslev Golfklubs faciliteter.

Du skal altid medbringe kortet og fremvise det ved f.eks. baneservice.

Du er ligeledes selv ansvarlig for at få kortet udfyldt korrekt, så alle kan følge med i, hvor du er i grundforløbet, og hvor du må spille.

Husk underskrift efter træning og kaninturneringerne.

Regelundervisning

Der vil være krav om deltagelse i mindst 1 teoretisk og 1 praktisk regelundervisning for at bestå regelprøven.

Den praktiske regelundervisning vil foregå på banen, hvor regelunderviser vil spille nogle huller og undervejs forklare spillets regler og finesser. Varighed 2-2½ time. Se tider for din regelundervisning på træningsplanen.

Den teoretiske regelundervisning vil foregå i klubhuset, hvor en regelunderviser vil undervise i det teoretiske ved golfspillet, for så vidt angår regler og etik. Varighed 2 – 2 1⁄2 time.

Se tider for din regelundervisning på træningsplanen. Der vil også være et opslag i klubhuset om træningstider og datoer for regelundervisning.

Når du har deltaget i regelundervisningen, så husk at få det skrevet på dit golfkort.

Regelprøven findes og kan udfyldes direkte på www.golf.dk/regelprøve eller afhent et eksemplar i sekretariatet. Husk at få udfyldt golfkortet.