På nedenstående oversigt kan du følge med i, hvad der kræves, og hvor langt du er kommet i dit forløb, for at blive frigivet til spil på den store 18 huls bane.

Programmet er tilrettelagt således, at du har mulighed for at blive frigivet indenfor 3 måneder.

I forbindelse med dit prøvemedlemskab vil du få udleveret et ” golfkort”. Det er meget vigtigt, at

du får udfyldt kortet efter de enkelte aktiviteter, og at du bærer det på dig, når du færdes i Haderslev Golfklub.

Handicap for alle 72

Det må jeg: Benytte Driving range, putting green og BDO banen. Deltage i Kaninturnering på BDO banen. Prøvemedlem

Bagmærke: Grønt

Krav for at komme videre: Deltaget i 7 gruppelektioner. Deltaget i mindst 3 kaninturneringer på BDO banen. Deltaget i regelundervisning både teoretisk og praktisk. Bestået teoretisk regelprøve.

Golfkortet afleveres til Kaninudvalget.

Handicap 54

Ovenstående samt deltage i kaninturnering på stor bane. Gå på stor bane sammen med et medlem af Haderslev Golfklub med handicap 36 eller derunder.

Bagmærke: Grønt

Krav for at komme videre: Deltaget i mindst 3 kaninturneringer på den store bane og opnå 2×12 point. Golfkortet afleveres på sekretariatet, til kaninudvalget eller mentor for registrering.

Hvad så efter endt prøvemedlemskab?

Du vil blive kontaktet af sekretariatet og spurgt, om du ønsker medlemskab af Haderslev Golfklub. Sekretariatet fremsender faktura på restbeløbet for resten af året. Herudover bestilles dit DGU kort. Når træneren har frigivet dig og underskrevet dit golfkort – skal du straks aflevere dette i sekretariatet.

Handicap 53

Færdes på alle træningsområder samt spille på begge baner. Du kan bestille tider til spil på stor bane i Golfbox.

Frigivet – til lykke!

Du er nu frigivet til spil på Haderslev Golfklubs baneanlæg, samt alle landets baner, der modtager spillere med handicap 48 og derunder.

Du er stadig velkommen til at spille med i Kaninturnering i to år efter prøvemeledmsskab derefter indtil handicap 36.

NB: Kun som fuldtidsmedlem.

image

 

DGU Regelprøven

 Velkommen til Dansk Golf Unions online regelprøve. Du skal i denne prøve besvare i alt 27 spørgsmål, som handler om de situationer, du kan komme i på en golfbane. Når du har svaret på alle spørgsmålene, vil du få besked om, hvilke spørgsmål du har besvaret forkert. Dernæst vil du blive bedt om at svare på de spørgsmål igen. Når du har svaret rigtigt på alle spørgsmål, vil dit resultat blive sendt til begynderudvalget i din golfklub, som nu kan se, at du har bestået regelprøven.
Husk, at der kan være flere rigtige svar på hvert spørgsmål.
Rigtig god fornøjelse med regelprøven.