Referat fra Generalforsamling 2015

Generalforsamlingen 2015 blev som sædvanlig afholdt sidste søndag i oktober, og indledt med en turnering spillet som skingame.

Datoen var d. 25. oktober kl. 9.00. Efter vellykket runde i fint vejr, fik vi som sædvanlig gule ærter med en lille én.

15.30 bød Hans velkommen og gav straks ordet til Finn Wetter som var valgt til ordstyrer.

Iflg. vedtægterne lagde Hans ud med beretning over året. Der var spillet 25 runder golf i løbet af sommeren, næsten alle i godt vejr. Vi havde i årets løb spillet i Jels på Kristi Himmelfarts Dag, endagstur til Varde og 3 dagstur til Gut Apeldör. Der blev spillet mod Ladies d. 13. august og caddiedag d. 25. juni. Denne dag indbragte kr. 3000.- til Støt Brysterne.

Alle var enige om at banen gennem året var i perfekt stand. Stor tak til banepersonale !

Medlemstallet var i år 68 mod 67 i 2014. Knud Erik Jensen blev hyldet for sin hole-in-one.

Hans nævnte ligeledes at vi får samme starttider til næste år. Der var fra Hans ligeledes tak til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Klubmestre 2015 blev A-række : Kenny Mamsen 338 point. 2. og 3. plads deltes mellem H C Hauge og Pablo Lacort 332 point.

Klubmestre 2015 blev B-række : Harry Østergård 334 point 2. plads Jørgen Mørk-Jensen 331 point 3. plads Jens A Pedersen 324.

Regnskabet blev fremlagt af Finn. Det viste efter gennemgang et mindre underskud, som bestyrelsen havde godkendt. Underskuddet skyldtes 3- dagsturen hvor man havde besluttet, at give et større tilskud end tidligere.

Der var 3 bestyrelsesmedlemmer på valg : John Appel, Finn Jørgensen og Søren Riis. De modtog alle genvalg.

Kontingent for 2016 blev vedtaget at være uændret.