Hole in one 1991-2000

År     Dato  Hul Spiller

1991  14-04  9  Kurt Jørgensen
1991  18-05  14  Hans Gram
1991  03-08  9  Inger Schlosser
1991  12-09  14  Jytte Andersen
1991  15-09  2  Kjeld Andresen
1991  21-09  4  Kurt Gallinger
1992  30-05  2  Hans Seeberg
1992  11-06  13  Finn Thoft
1992  19-06  13  Egon Damgaard
1992  23-06  13  Janne Schmidt
1992  26-09  3  Peder Davidsen
1993  02-05  13  Jesper Berg Hansen
1993  06-05  15  Inger Schlosser
1993  21-05  6  Torben Jørgensen
1993  22-05  11  Hanne Jürgensen
1993  05-07  15  Jørn Hansen
1993  19-07  11  Ervin Nitz
1993  05-08  13  Sonja Fischer
1993  24-08  13  Anne Schmidt
1993  07-09  11  Rita Petersen
1994  22-10  11  Mie Mathiesen
1995  02-05  13  Tove Holt
1995  10-07  6  Ejner Kjær
1995  18-08  6  Finn Budtz Pedersen
1995  03-09  3  Kjeld Andersen
1995  04-10  3  Christel Jepsen
1995  11-11  6  Anne Lene Søndergaard
1996  01-05  3  Elinor Frandsen
1996  13-05  6  Karin Christiansen
1996  10-06  6  Inge Malmstrøm
1996  23-06  11  Georg Gethöffer
1996  14-07  11  Jens Schwarz
1996  19-07  15  Ole Fuglsang
1996  28-07  11  Marianne Jørgensen
1996  28-07  13  Allan Pedersen
1996  10-08  11  Ole Gellert Nielsen
1996  23-08  3  Mie Elsborg
1996  24-08  11  Sonja Fischer
1996  24-08  6  Kaj Tjørnelund
1996  10-10  6  Inger Platz
1997  09-04  6  Lis Schmidt
1997  13-05  3  Willy J. Paulsen
1997  07-07  6  Kurd Hoffbeck
1997  07-08  11  Kaj Tjørnelund
1997  26-08  11  Thomas Damm Nielsen
1997  04-09  13  Helga Thyssen
1998  08-04  6  Christian Søgaard
1998  07-05  13  Hans Nissen
1998  23-05  13  Inger Sørensen
1998  27-05  3  Kaj Tjørnelund
1998  06-08  11  Tony Køhler
1999  21-06  11  Ivan Nielsen
1999  24-06  13  Henning Kristensen
1999  29-06  11  Sonja Fischer
1999  03-07  13  Inger Sørensen
1999  13-07  13  Kurt Jørgensen
1999  17-07  13  Kurt Jørgensen
1999  24-07  3  Otto Svendsen
1999  01-08  3  Claus Jørgensen
1999  03-08  6  Ilse Buch
1999  04-08  3  Alice Lorenzen
1999  07-08  13  Yvonne Olofsson
1999  22-08  13  Hans Krohn
1999  29-08  11  Jan Vedel Hansen
1999  06-09  3  Ernst Zimmer
1999  06-09  11  Knud Paaske
1999  12-09  3  Anne Margrethe Jørgensen
2000  28-04  3  Eiler Andersen
2000  14-05  13  Martin Christensen
2000  16-05  6  Poul Nielsen
2000  16-05  15  Søren Eriksen
2000  22-05  11  Henning J. Nielsen
2000  27-05  13  Niels Buch Petersen
2000  08-06  6  Jørn B. Nielsen
2000  02-07  3  Søren Larsen
2000  09-07  6  Gert Kolding Pedersen
2000  02-08  11  Erik Steffen
2000  08-08  11  Helga Jürgensen
2000  08-08  11  Gisela Trotz
2000  10-08  6  Jens Chr. Sørensen
2000  13-08  15  Marianne Jørgensen
2000  14-09  3  Michael Maigaard
2000  24-09  6  Carl Rota
2000  28-09  11  Peter Paulsen
2000  05-10  6  John Appel
2000  08-10  11  Birthe Hartmann
2000  23-10  11  Kurt Ulrich